Listing banner

Een plugin die drie extra blokken in het linkermenu toevoegt op basis van categorie.

Deze plugin voegt drie blokken toe die gevuld worden op basis van de categorieboom. Is de categorie niet gevuld, dan worden de banners van de bovenliggende categorie weergegeven. Op deze manier kan eenvoudig interne verlinking worden toegevoegd aan de categorie-weergave.